Fosstech AS – Jatronic AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Elektromekanikkbransjen

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.10.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Fosstech AS (org. nr. 886680422) erverver kotroll i Jatronic AS (org. nr. 958556195)