Fovea AS – Caspersen Foto AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Fotografering

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.03.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Fovea AS (org. nr. 918163492) erverver enekontroll i Caspersen Foto AS (org. nr. 865753632)