Fram Eiendom AS – Rein Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.12.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Fram Eiendom AS (org.nr. 989411128), oppkjøp av Rein Eiendom AS (org.nr. 964722307)