Fram Holding AS – Møllhausen Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Fram Holding AS (org.nr. 986 816 364), oppkjøp av Møllhausen Eiendom AS (org.nr. 925 876 097).Meldt til Konkurransetilsynet