Fram Management AS – Pilestredet 35 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utleie av eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.07.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Fram Management AS (org. nr. 911807106) erverver aksjemajoriteten i Pilestredet 35 AS (org. nr. 993264970)