Framo Engeneering AS – EAB Engeneering AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av pumpesystemer, svivelsystemer, flerfasemålere, undervannsutstyr, moduler og rør

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.10.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Framo Engeneering AS (org.nr. 833 888 692), oppkjøp av EAB Engeneering AS (org.nr. 810 387 882).Meldt til Konkurransetilsynet