Franzefoss Gjenvinning AS – Avfall Sør Bedrift AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Innsamling, mottak og sortering av næringsavfall

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.11.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Franzefoss Gjenvinning AS (org.nr. 975265412) kjøper Avfall Sør Bedrift AS (org.nr. 889107502)