Franzefoss Gjenvinning AS og Wergeland Halsvik AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: behandling av oljeholdig mud og kaks

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Franzefoss Gjenvinning AS (org.nr. 975 265 412) og Wergeland Halsvik AS (org.nr. 936 482 104), etablering av felleseid foretak