Franzefoss Miljøkalk AS – Steen Kalkverk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for bulk, fôrkalk og hagekalk i landbruket, fyllstoff til industri samt vassdrag

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Franzefoss Miljøkalk AS (org.nr. 882 153 002), overdragelse fra Steen Kalkverk AS (org.nr. 950 875 917) av industritomten der produksjonsanlegget står, samt produksjonsutstyr, og overtakelse av personell og uttaksrettigheter for kalkstein