Franzefoss Plukk AS – Alf Johansen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kjøp og transport av pukk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.05.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Franzefoss Plukk AS (org.nr. 982 153 018) utløser sin opsjon til å erverve ytterligere aksjer i Alf Johansen AS (org.nr. 910 402 722), og får bestemmende innflytelse.