Franzefoss Pukk AS – BA Gjenvinning AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Gjenvinning av tunge byggematerialer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.08.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Franzefoss Pukk AS (org.nr. 982153018) erverver 50 % av aksjene og overtar kontrollen i BA Gjenvinning AS (org.nr. 932770504)