FRC Acquisition, LLC og Dresser-Rand AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: utvikling, produksjon, salg og vedlikehold av kompressorer, generatorer og turbiner til energisektoren

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.09.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom FRC Acquisition, LLC (et amerikansk selskap eid av First Reserve Corporation, som er et privat equity-selskap med spesialisering i investeringer i energisektoren) og Dresser-Rand AS (org.nr. 937 107 323).Meldt til Konkurransetilsynet