Fredriksborg AS – Restaurant Gruppen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for restauranter og puber

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Fredriksborg AS (org.nr. 963 134 460), kjøp av de resterende 65 prosent av aksjene i Restaurant Gruppen AS (org.nr. 982 734 614).Meldt til Konkurransetilsynet