Freja Spedisjon Norge AS – Nordisk Express AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Land-, sjø-, og lufttransport, spedisjon, logistikk og fortolling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.02.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Freja Spedisjon Norge AS (org. nr. 972423238) erverver samtlige aksjer i Nordisk Express AS (org. nr. 927908492)