Fresenius Kabi AG – Fenwal Holdings, Inc.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produkter og tjenester til helsevesenet. Medisink teknikk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.08.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Fresenius Kabi AG (Germany) erverver 100 % av aksjene i Fenwal Holdings, Inc. (USA)