Frisk utvikling AS – Aktimed Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bedriftshelsetjeneste

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.07.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Frisk utvikling AS (org.nr. 919 899 433) erverver 100 % av aksjene i Aktimed Norge AS (org.nr. 982 972 906)