Fritzøe Handel AS – Aasland Handel AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: byggevarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Fritzøe Handel AS (org.nr. 946 743 992), kjøp av 50 prosent av aksjene i Aasland Handel AS (org.nr. 989 257 501).Meldt til Konkurransetilsynet