Frøy Kapital AS / Grøntvedt Invest AS – Grøntvedt AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Sjømat

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.01.2024

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Frøy Kapital AS (org.nr. 929 339 894) og Grøntvedt Invest AS (org.nr. 961 262 100) etablerer felles kontroll i Grøntvedt AS (org.nr. 927 033 836)