Frøya Investment AS – FiiZK Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utvikling og produksjon av tekstilprodukter til anlegg på sjø og land samt digitaliseringsløsninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.12.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Frøya Investment AS (org.nr. 920 225 268)  erverver enekontroll i FiiZK Holding AS (org.nr. 921 470 517)