Frydenbø industri AS – Brødrene Larsen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Elektro

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.01.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Frydenbø industri AS (org. nr. 890397832) kjøper Brødrene Larsen AS (org. nr. 913762800)