Frydenbø Marine Equipment AS – Fische Marine AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Import og distribusjon av maritime produkter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.07.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Frydenbø Marine Equipment AS (org. nr. 987714611) erverver Fische Marine AS (org. nr. 977511364)