FSN Capital GP V Limited – Håndverksgruppen AS / Håndverksgruppen Norge AS og tilknyttede virksomheter

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Håndverkstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.06.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

FSN Capital GP V Limited (org.nr. 119963 Jersey) erverver enekontroll i Håndverksgruppen AS (org.nr. 998 003 326) / Håndverksgruppen Norge AS (org.nr. 997 864 425) og tilknyttede virksomheter