Fugro Norway AS – RUE Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Undervannstjenester til olje- og gassutvinning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.12.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Fugro Norway AS (org.nr. 969059789), oppkjøp av RUE Holding AS (org.nr. 990600607)