Funn IT AS – ComPartner AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-drift, Systemutvikling, kommunikasjonsløsninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.01.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Funn IT AS (org. nr. 951445746) kjøper samtlige aksjer i ComPartner AS (org. nr. 968197681)