Funn IT AS – IT Partner Bodø AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-drift, systemutvikling, salg av hard- og software

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.11.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Funn IT AS (org. nr. 951445746) erverver samtlige aksjer i IT Partner Bodø AS (org.nr. 991891552)