Furuholmen Capital AS – Popin Andreas Dieserud AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: detaljhandel av moteklær for kvinner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.12.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Furuholmen Capital AS (org.nr. 986 135 367), kjøp av 86 prosent av aksjene i Popin Andreas Dieserud AS (org.nr. 911 181 983).Meldt til Konkurransetilsynet