FVS A/S – Natre Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: trevaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

FVS A/S (dansk CVR-nr. 21-14-75-83), oppkjøp av Natre Holding AS (org.nr. 988 357 995).Meldt til Konkurransetilsynet