Fyringsekspressen AS – Shell Center AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av fyringsprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.08.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Fyringsekspressen AS (org.nr. 962316905) overtar deler av virksomheten i Shell Center AS (org.nr. 979521766)