G.C. Rieber AS – Compact AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon og salg av nødproviant

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.07.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

G.C. Rieber AS (org.nr. 915383416) erverver 100 % av aksjene i Compact AS (org. nr. 960826817)