G-Sport Bergen AS – AS Sykkel og Sport

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for sport- og fritidsartikler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

G-Sport Bergen AS (org.nr. 980 567 087), oppkjøp av AS Sykkel og Sport (org.nr. 816 506 492).Meldt til Konkurransetilsynet