G-Sport Bergen AS – Trio Sport AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: detaljhandel med sports- og fritidsartikler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.08.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

G-Sport Bergen AS (org.nr. 980 567 087), oppkjøp av Trio Sport AS (org.nr. 985 569 541).Meldt til Konkurransetilsynet