G-Sport Torvet AS – Lefstad Sport

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av sports- og fritidsartikler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

G-Sport Torvet AS (org.nr. 988 376 590), oppkjøp av Lefstad Sport (tilhørte tidligere Lefstad Sport AS, org.nr. 952 394 819).Meldt til Konkurransetilsynet