G-Sport Trondheim AS – Lefstad Sport Solsiden AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av sports- og fritidsartikler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

G-Sport Trondheim AS (org.nr. 952 394 819), oppkjøp av Lefstad Sport Solsiden AS (org.nr. 981 607 600).Meldt til Konkurransetilsynet