Gadenwist AS og Gaden og Larsen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av nye og brukte biler, verkstedtjenester og salg av reservedeler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Gadenwist AS (org.nr. 979 342 667) og Gaden og Larsen AS (org.nr. 946 078 786).Meldt til Konkurransetilsynet