Gadus AS og Ytre Rolløya AS – Mackzymal AS mfl.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: kjøp av fisk, foredling av fisk og salg av fisk og fiskeprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.01.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Gadus AS (org.nr. 965 618 910) og Ytre Rolløya AS (org.nr. 930 306 029), overtakelse av større deler av substansen i Mackzymal AS (org.nr. 851 522 672) og dets underliggende selskaper Skjervøyfisk AS (org.nr. 958 898 614), Tromsø Fryseri og Kjøleanlegg AS (org.nr. 916 884 583), Sjøbruk AS (org.nr. 915 869 602), Bøfisk AS (org.nr. 960 031 903) og Bø Tråldrift AS (org.nr. 980 336 840).Meldt til Konkurransetilsynet