Gaia Insurance A/S – Nemi Forsikring ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Skadeforsikringsselskaper

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.03.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Gaia Insurance A/S erverver 100% av aksjene i Nemi Forsikring ASA (org.nr. 950421363)