Gan Grafisk AS – Optimal Gruppen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: grafisk produksjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.06.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Gan Grafisk AS (org.nr. 932 066 262), oppkjøp av Optimal Gruppen AS (org.nr. 944 798 706).Meldt til Konkurransetilsynet