Gange-Rolv AS – Ørsta Butikkdrift AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvare

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.09.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Gange-Rolv AS (org.nr. 988626092) erverver 33,33% av aksjene i Ørsta Butikkdrift AS (org.nr. 988031488) og øker dermed eierandel i selskapet til 66,66%