Gapro Norge AS – Vikan Trelast AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon av listverk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.06.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Gapro Norge AS (org. nr. 971646799) kjøper innmat i Vikan Trelast AS (org. nr. 917181438)