Garda Sikring Group AS – Veisikring AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Installasjon av veisikringer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.11.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Garda Sikring Group AS (org.nr. 917 987 890) erverver 100 % av aksjene i Veisikring AS (org.nr. 992 092 742)