Gardner Denver Inc. – Thomas Industries Inc.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av pumper og kompressorer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.04.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Gardner Denver Inc. (org.nr. 23 600 60, USA), oppkjøp av Thomas Industries Inc. (org.nr. 02 499 24, USA).Meldt til Konkurransetilsynet