Garmin Norway Holding AS – Belanor AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Navigasjonsprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.09.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Garmin Norway Holding AS (org.nr. 995729245), oppkjøp av Belanor AS (org.nr. 987199423)