GEA Dutch Holding B.V. – Bloksma B.V.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Varmeveksling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.04.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

GEA Dutch Holding B.V. (org. nr. 17126627, Nederland) erverver 100 % av aksjene i Bloksma B.V. (org. nr. 390326756, Nederland)