Gebrüder Trox GmbH – Auranor Gruppen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for ventilasjonsanlegg, lyddempere, fortrengningsventiler og kjølebafler for skip og landbaserte anlegg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.03.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Gebrüder Trox GmbH (tysk org.nr. MRB4997), oppkjøp av Auronor Gruppen AS (org.nr. 976 699 963).Meldt til Konkurransetilsynet