Geilo Taubane Drift AS – Geilolia Skisenter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Drift av skiheiser, skiutleie, skiskole, overnatting og servering

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.09.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Geilo Taubane Drift AS (org. nr. 998102561) fusjonerer med Geilolia Skisenter AS (org. nr. 987267453)