Geir E. Osnes – Stig & Stein Radiobyrå AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: radioreklameproduksjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.06.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Geir E. Osnes (org.nr. 956 737 192), kjøp av 51 prosent av aksjene i Stig & Stein Radiobyrå AS (org.nr. 962 277 322).Meldt til Konkurransetilsynet