Geomatikk AS – Bravida Geomatikk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: geografiske informasjonssystemer og elektronisk dokumentbehandling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.02.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Geomatikk AS (org.nr. 987 831 553), oppkjøp av all virksomhet i Bravida Geomatikk AS (org.nr. 975 868 338).Meldt til Konkurransetilsynet