Georg Fischer AG – JRG Gunzenhauser AG

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Rørsystemer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.08.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Georg Fischer AG (org.nr. CH-200.3.002.296-4, Schaffhausen, Sveits), oppkjøp av JRG Gunzenhauser AG (org.nr. CH-280.3.911.851-0, Basel-Landschaft, Sveits)