Geveran Holding Ltd – Norwegian Property ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.11.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Geveran Holding Ltd (org. nr. HE 37780, Cyprus) kjøper aksjer i Norwegian Property ASA (org. nr. 988622036)