Gilde Norsk Kjøtt BA og Prior Norge BA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: slakting, foredling og salg av kjøttvarer (storfe, gris, sau/lam) og fjørfe (kylling, kalkun og høns), samt egg og eggprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.01.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Gilde Norsk Kjøtt BA (org.nr. 938 752 648) og Prior Norge BA (org.nr. 938 753 164).Meldt til Konkurransetilsynet